Kapel

 

Op 22 juni 1897 kochten de ‘Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus van Jupille’ het domein.

In 1900 startten ze reeds met het bouwen van de oostelijke schoolvleugel, kant Markizaatstraat en het secretariaat op de hoek Kasteeldreef en Kasteelstraat.

 

In 1906 werd de zuidvleugel met de kapel, kant Kasteeldreef opgetrokken. Er werd hoegenaamd niet zuinig omgesprongen met de gebruikte materialen en sierlijke ornamenten. Het metselwerk werd tot in de fijnste details uitgevoerd. De uitstraling was schitterend.


Voor de realisatie van de kapeltorenspits werd staal als draagstructuur gebruikt. Deze werkwijze was voor die tijd inno-verend en zeker aan discussie onderhevig. Men kende wel de Eiffel-toren in Parijs … maar dit was hier in Lede ! Al onze torens werden immers met een houten gebinte gemaakt !


Klik voor foto's (vooral prentkaarten) van toen de kapel nog intact was.

Klik voor foto's van de kapel in verval.