Schoolvleugels


Op 22 juni 1897 kochten de ‘Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus van Jupille’ het domein.


In 1900 startten ze reeds met het bouwen van de oostelijke schoolvleugel, kant Markizaatstraat en het secretariaat op de hoek Kasteeldreef en Kasteelstraat.


In 1906 werd de zuidvleugel met de kapel, kant Kasteeldreef opgetrokken. Er werd hoegenaamd niet zuinig omgesprongen met de gebruikte materialen en sierlijke ornamenten. Het metselwerk werd tot in de fijnste details uitgevoerd. De uitstraling was schitterend.


De traphallen, de plafonds, de bevloeringen, de bepleisteringen waren dermate luxueus dat ze ‘navenant’ waren met het kostschoolpubliek.


De foto's zijn opgedeeld in 4 onderdelen:

- foto's schoolvleugel zuidkant - intact (vooral oude prentkaarten);

- foto's schoolvleugel zuidkant - verval;

foto's schoolvleugel oostkant- intact (vooral oude prentkaarten);

- foto's schoolvleugel oostkant- verval.