Alle onderstaande teksten zijn van Hubert Topke, voorzitter Culturele Raad Lede. Waarvoor dank.


Opgravingen

Op vraag van de gemeente Lede heeft SOLVA van 13 juli 2009 tot 15 april 2010 opgravingen uitgevoerd op het voormalige markizaatdomein te Lede. Het onderzoek vond plaats n.a.v. de geplande bouw van een woon- en zorgcentrum. Deze terreinen behoren minstens sinds de 13de eeuw tot de heerlijkheid Lede. De vroegste vermelding van de aanwezigheid van een kasteel dateert uit de 16de eeuw.
Tijdens de opgravingen kwamen verschillende sporen uit de Romeinse periode aan het licht. In het noordelijke deel waren 12 crematiegraven aanwezig. Het zuidelijke, hoger gelegen deel bevatte enkele wegtracés en sporen van bewoning. De kern van bewoning bevindt zich waarschijnlijk ten zuiden en ten westen van het opgraving- areaal, op de top van de helling. Alle sporen dateren van de late 1ste t.e.m. de 3de eeuw na Christus. De middeleeuwse occupatie en de 20ste-eeuwse schoolgebouwen hebben een negatieve invloed gehad op de bewaring van de Romeinse resten.