Alle onderstaande teksten zijn van Hubert Topke, voorzitter Culturele Raad Lede. Waarvoor dank.


De aankoop

In 1996 kwam een nieuwe opening tot dialoog tussen het Koninklijk Gesticht van Mesen en het Gemeentebestuur.
Bij een gunstig schattingsverslag kwam het licht op groen te staan. Er werden akkoorden gevormd tussen de gemeente Lede, de Stichting en de Vlaamse Gemeenschap mits het aanvaarden van een gesteld compromis van de verschillende partijen.
Op 20 januari 1999 hebben de Vlaamse Gemeenschap en de Koninklijke Stichting een akkoord bereikt waardoor Lede het domein, park en gebouwen, kon aankopen.

Bij de Gemeenteraadzitting van 8 juli 1999 werd de princiepbeslissing genomen tot aankoop van het domein voor de som van 25 miljoen frank. (619.734 €)
Op 6 oktober 1999 werd in de raadzaal van het gemeentehuis te Lede de verkoop van het domein gesloten.


Verder verval, sloopwerken, restauratie...

Het park, met ingangen aan de Kasteel- en
de Stationsstraat, werd opengesteld voor de bevolking op 1/5/2004.

De verwoestende ‘tand des tijds’ en een aantal ‘vlugge mensenhanden’ hebben gedurende meer dan 30 jaar lelijk huis gehouden in het ooit zo glorierijk ‘Chateau de Lede’.

De boerderij - ‘de kasteelhoeve’ - werd in 2006 voor het eerst ‘onder handen genomen’. De zolder en de stallingen werden volledig leeggemaakt en opgekuist.

De restauratiewerken aan de kasteelkelder (17de/18de eeuw) onder het (afgebroken) Hollands Paviljoen zijn gestart in 2009. Deze kelder is een prachtlocatie voor allerhande activiteiten zoals voordrachten en vertellingen, kleine muziekuitvoeringen, tentoonstellingen, recepties en zoveel meer.

Het Hollands Paviljoen werd afgebroken. Een deel van de westelijke muur met de ankers ‘1921’ en het Nederlands wapen- schild ‘Je maintiendrai’ blijven achter als stille getuigen. Aan de binnenzijde staat nog de openhaard van de keukenklas, ten tijde van de ‘Messines’.

De slopingswerken van de kapel en de zuidvleugel startten in juni 2010.
Het beeld van een enorm gebouwencomplex, dat voor velen van ons tientallen jaren geheimzinnig verstoken bleef achter een lange, grijze muur, het fascinerend beeld dat velen van hier en zelfs van het buitenland aanspoorde om over diezelfde lange, grijze muur te klauteren, dat beeld is vanaf nu vervlogen, verdwenen, als in stof vergaan.

De tot ‘ruïne-verworden-gebouwen’ maakten plaats voor ‘Markizaat’, het nieuw OCMW-woonzorgcentrum (eerste steenlegging op 5 mei 2012), dat zijn deuren opende begin 2015 en de evenementenplatformen boven de kelders van de zuidvleugel en het Hollands paviljoen.

Eind maart 2015 werd gestart met de sloop van de oostvleugel. Daarmee verdwijnt het laatste stuk mooie schoolgebouw dat meer dan 100 jaar stand hield. 

Bron: brochure Open Monumentendag 2013 - het beste van 25 jaar (Hubert Topke)