1. Op de vroegere plaats van de kapel werd het nieuwe 'woonzorgcentrum' met als naam Markizaat gebouwd. Enkele elementen uit de kapel werden verwerkt in de nieuwbouw.2. Op de vroegere plaats van de zuidelijke schoolvleugel werden de kelders bewaard.
Bovenop de kelders werd een soort 'evenementenplein' gebouwd.